Chrystus po swoim zmartwychwstaniu przyszedł do uczniów pomimo drzwi zamkniętych...
W tym trudnym czasie życzymy wszystkim radości ze Zmartwychwstania Chrystusa i spotkania z Nim. Niech ten czas będzie pełnym Jego obecności pomimo zewnętrznego zamknięcia!
Pan zmartwychwstał! Alleluja!

Oto jest dzień (2009)

Gloria Crucis - Oto jest dzień